สุภาษิตไทย

ads here

สุภาษิตไทย สำนวนไทย คำพังเพย พุทธสุภาษิตสุภาษิต สำนวนไทย คำพังเพย หมวด ข

สุภาษิต สำนวนไทย คำพังเพย หมวด ข รวม สุภาษิต, สุภาษิตไทย, คำพังเพย, พุทธสุภาษิต, สำนวนไทย ไว้ให้อ่าน ทุกหมวดตัวอักษร
ขนทรายเข้าวัด หมายถึง หาประโยชน์ให้ส่วนรวม
ขนมผสมน้ำยา หมายถึง พอดีกัน จะว่าข้างไหนดีกว่ากันไม่ได้
ขนหน้าแข้งไม่ร่วง หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน
ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึง บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ

สุภาษิต สำนวนไทย คำพังเพย หมวด ก

สุภาษิต สำนวนไทย คำพังเพย หมวด ก จะเอามารวมไว้ให้นะครับ คำพังเพยเหล่านี้เราไม่ได้เขียน และคิดขึ้นมาเอง แหล่งข้อมูลได้มาจากอินเตอร์เน็ตครับ

1